รายงานสถานะการแจ้งซ่อม

เลขที่แจ้งซ่อม หัวข้อแจ้งซ่อม กลุ่มงาน ผู้แจ้งซ่อม วันที่แจ้งซ่อม วันที่รับซ่อม ผู้รับซ่อม สถานะ
วพบ.ชม 1 ทดสอบการแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมงานวิทยบริการ 000000 2018-02-17 2018-02-17 -ผู้ดูแลระบบ วิทยาลัยพยาบาล
วพบ.ชม 2 แจ้งซ่อมของเสีย แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233074 2018-02-07 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 3 อุปกรณ์พัง แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233074 2018-02-07 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 4 อุปกรณ์พัง แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233074 2018-02-07 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 5 อุปกรณชำรุด แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233074 2018-02-07 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 6 ซ่อมโทรศัพท์ แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233072 2018-02-09 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 7 ขอติดตั้งโปรแกรมใหม่ แจ้งซ่อมงานวิทยบริการ 231032 2018-02-09 2018-02-14 นายเทวัญ ทองคำฟู อยู่ระหว่างซ่อม
วพบ.ชม 8 โทรศัพท์เสีย แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233026 2018-02-12 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 9 ไฟฟ้า แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233074 2018-02-12 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 10 โทรศัพท์ภายใน 113 เสีย แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233036 2018-02-13 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 11 ก๊อกน้ำซิงค์ล้างจานหลุด แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233069 2018-02-13 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 12 หลอดไฟเสีย แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233074 2018-02-13 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 13 หลอดไฟเสีย แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233074 2018-02-13 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 14 อุปกรณ์เครื่องใช้พัง แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233074 2018-02-13 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 15 บานพับหน้าต่างชำรุด แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 231064 2018-02-15 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 16 anti virus คอมพิวเตอร์หมดอายุ แจ้งซ่อมงานวิทยบริการ 231058 2018-02-16 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 17 ไฟสปอร์ตไลน์ที่สนามบาสไม่ติด แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 231058 2018-02-16 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 18 อุปกรณ์ชำรุด แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค สุวรรณ 2018-02-19 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 19 หลอดไฟเสีย แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค สุวรรณ 2018-02-19 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 20 อ่างล้าหน้าตัน แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค สุวรรณ 2018-02-19 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 21 ท่อน้ำรั่ว แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค สุวรรณ 2018-02-19 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 22 ลูกบิดประตูเสีย แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค สุวรรณ 2018-02-19 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 23 ปลั๊กไปช็อต แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค 233074 2018-02-19 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
วพบ.ชม 24 แอร์เสีย แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค อาจารย 2018-02-19 กำลังรอ กำลังรอซ่อม
© วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125