หน้าหลัก -> ระบบแจ้งซ่อม -> แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม

สถานะการแจ้งซ่อม

ลำดับ ประเภทแจ้งซ่อม กลุ่มงาน หัวข้อแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม สถานที่ วันที่แจ้ง ผู้รับซ่อม สถานะ
1 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ แอร์เสีย ห้อง QA 2018-02-19 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
2 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง ปลั๊กไปช็อต สุวรรณี โถนาค หอราชพฤกษ์ 2018-02-19 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
3 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง ลูกบิดประตูเสีย หอพักราชพฤกษ์ 2018-02-19 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
4 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง ท่อน้ำรั่ว หอพักราชพฤกษ์ 2018-02-19 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
5 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง อ่างล้าหน้าตัน หอราชพฤกษ์ 2018-02-19 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
6 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง หลอดไฟเสีย หอเฟื่องฟ้า 2018-02-19 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
7 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง อุปกรณ์ชำรุด หอพักเฟื่องฟ้า 2018-02-19 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
8 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มวิชาการ ไฟสปอร์ตไลน์ที่สนามบาสไม่ติด สุพัตรา สินธุบัว สนามบาสเกตบอล 2018-02-16 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
9 แจ้งซ่อมงานวิทยบริการ กลุ่มวิชาการ anti virus คอมพิวเตอร์หมดอายุ สุพัตรา สินธุบัว ห้องพักอาจารย์ 2 มารดา ทารก 2018-02-16 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
10 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ บานพับหน้าต่างชำรุด ปลื้มจิต โชติกะ ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 2018-02-15 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
11 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง อุปกรณ์เครื่องใช้พัง สุวรรณี โถนาค หอเฟื่องฟ้า 2018-02-13 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
12 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง หลอดไฟเสีย สุวรรณี โถนาค หอเฟื่องฟ้า 2018-02-13 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
13 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง หลอดไฟเสีย สุวรรณี โถนาค หอราชพฤกษ์ 2018-02-13 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
14 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ก๊อกน้ำซิงค์ล้างจานหลุด กาญจนา คำคล่อง ห้องสมุด 2018-02-13 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
15 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ภายใน 113 เสีย ฤทัย อุตมะ ห้องบริหาร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 2018-02-13 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
16 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง ไฟฟ้า สุวรรณี โถนาค หอพักชายห้อง 06 2018-02-12 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
17 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์เสีย สุพิศ ประคองยศ ห้องการเงิน 2018-02-12 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
18 แจ้งซ่อมงานวิทยบริการ กลุ่มวิชาการ ขอติดตั้งโปรแกรมใหม่ รวีกานต์ อมาตยคง ห้องทำงานสาขาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ 2018-02-09 เทวัญ ทองคำฟู กำลังซ่อม
19 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มอำนวยการ ซ่อมโทรศัพท์ วิภา ทองรับแก้ว ห้องการเงิน เบอร์ 134 2018-02-09 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
20 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง อุปกรณชำรุด สุวรรณี โถนาค ห้องประชุมจิตตมา 2018-02-07 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
21 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง อุปกรณ์พัง สุวรรณี โถนาค หอเฟื่องฟ้า 2018-02-07 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
22 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง อุปกรณ์พัง สุวรรณี โถนาค หอเฟื่องฟ้า 2018-02-07 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
23 แจ้งซ่อมงานช่างเทคนิค กลุ่มกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง แจ้งซ่อมของเสีย สุวรรณี โถนาค หอพักเฟื่องฟ้า 2018-02-07 กำลังรอ.... กำลังรอซ่อม
24 แจ้งซ่อมงานวิทยบริการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ทดสอบการแจ้งซ่อม ผู้ดูแลระบบ วิทยาลัยพยาบาล ห้อง qa 2018-02-17 ผู้ดูแลระบบ วิทยาลัยพยาบาล ซ่อมเสร็จ
© วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125