นางวราพร วันไชยธนวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

แนะนำวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรม

work-thumbnail
Gallary Image
work-thumbnail
Gallary Image
work-thumbnail
Gallary Image
work-thumbnail
Gallary Image
work-thumbnail
Gallary Image
work-thumbnail
Gallary Image
work-thumbnail
Gallary Image

ปฏิทินกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

© วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125